Màng PVC sử dụng trong công nghiệp

Share

ĐẶC TÍNH VÀ MỤC ĐÍCH

- Sử dụng sản xuất dây cáp điện.

- Màng có độ đàn hồi tốt, độ đàn hồi và độ bám dính cao.

TÍNH CHẤT
NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
Độ chịu lực MD / TD (kgf/mm2): 3,50 / 460
Độ bền ké MD / TD (%): 2,50 / 320
Độ trong: 0,5~0,7
Loose: Good
Độ dính: Good