Liên hệ

Samyoung
Samyoung
Công Ty TNHH Samyoung Chemical Việt Nam
Liên hệ
Liên hệ
  • Telephone: 84-251-281-4700
  • Telephone: 84-353 979-239
  • Fax: 84-251-281-4900
  • Email : sycvn.2018@gmail.com
  • KOREA HQ SALES: 82-10-9243-6327
Địa chỉ
Địa chỉ
Lô M, KCN Lộc An - Bình Sơn
Xã Long An, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Form liên hệ